29.12.2012_ Casa Coanda a primit Drapelul National de Ziua Nationala a Romaniei

26.12.2012_ Primul termen la procesul intentat de Ministerul Culturii si Patrimoniulu National prin Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti impotriva Academiei Romane, pentru constatarea nulitatii absolute a actului prin care jumatatea de la etaj a Casei Coanda a fost vanduta abuziv este pe data de 5 decembrei 2012 la Judecatoria sect 1
Asociatia Henri Coanda, CUI27027113, Bucuresti, tel +040733948924, email henricoanda.contact@gmail.com,
PARTENERI
 • Starea de Fapt
 • INFIINTARE
 • Casa Coanda
 • Patrimoniu Coanda
 • Organizatia Coanda
 • Demersuri
 • Sustinatori
 • PARTICIPA si TU
 • Contact

 

STAREA de FAPT

Henri Coanda, inventatorul și constructorul primului avion cu reactie din lume în 1910, descoperitorul și utilizatorul fenomenului de atasare fluidă denumit și efectul Coandă, constructorul primelor farfurii zburatoare încă din 1932, cel ce a imaginat transporturi suspendate pe fir și transporturi în interiorul tuburilor, persoana care a facut studii asupra apei și cristalizarii sale precum și dispozitive pentru transformarea apei de mare în apă potabilă cu ajutorul energiei solare, omul care a avut numeroase studii și realizari în domeniul constructiilor imaginând imobile multicelulare de 100m înaltime cu 1200 de locatari,  cercetatorul care a fost de două ori propus la premiul Nobel dețínatorul a 707 brevete reprezentând peste 250 de inventii, creatorul care a propus înfiintarea în țară a Casei Gândirii Românesti și omul care prin contributia sa la știinta și tehnica mondială poate fi considerat cel mai mare geniu tehnic românesc, Henri Coandă nu are un muzeu și nicio casa memorială.

Mostenirea lasată României de Henri Coandă constă în imobilul care a apartinut familiei sale din Bucuresti, zeci de mii de pagini de documente, rapoarte tehnice, scrisori, desene, poze, negative pe sticlă, carti și obiecte care au apartinut savantului se gasesc la mai multe institutii ale statului, putin arhivate, deloc clasate și neexpuse publicului și foarte putin studiate. La acestea se adaugă drepturile de exploatare a 707 brevete cedate statului român, înregistrari audio și video care sunt încă nedigitalizate complet și nefolosite corespunzator.

In aceste momente se fac eforturi pentru reintregirea Casei si a patrimoniului sub aceeasi jurisdictie, in vederea deschiderii cat mai grabnice a Casei Memoriale Coanda.

Orice sustinere este binevenita. Va Multumim!

 


 

INFIINTARE

06.11.2012 Casa Coanda asteapta sa se inceapa activitatile de amenajare pentru a putea sa-si redeschida portile catre public

13.08.2012 Casa Coanda a fost transferata de la RAAPPS la Ministerul Culturii


13.07.2012 HOTARAREA de GUVERN care transfera casa Coanda de la RAAPPS la Ministerul Culturii a fost PUBLICATA in MONITORUL OFICIAL

Hotararea de trecere a Casei Coanda in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National a fost publicata in Monitorul Oficial ca HG671/4.04.2012


04.07.2012 HOTARAREA de GUVERN care transfera casa Coanda de la RAAPPS la Ministerul Culturii a fost ADOPTATA

Guvernul a adoptat hotararea de trecere a Casei Coanda in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National DESCARCA COMUNICAT

Cadrul juridic pentru infiintarea Casei Memoriale Coandă este acela de emitere a unei Hotarâri de Guvern necesară trecerii imobilului care a apartinut familiei savantului din domeniul privat al statului în  domeniul public a statului, simultan cu  transferul acestuia în administrarea unei instituţii capabile să organizeze și să gestioneze corespunzator Casa Memoriala Coanda prin strângerea întregului patrimoniu Coandă de la toate celelalte institutii.

 

 

 • Media

 

Casa COANDA

Casa Coanda, b-dul lascar catargiu 29 (fost Ana Ipatescu), construita în 1910

După moartea Generalului Constantin Coandă casa care încă pastrează blazonul familiei,

este împartită între cele două surori ale lui Henri Coandă, probabil acesta renunțând la succesiune în favoarea lor.

1947-1967, Ministerul Afacerilor Interne ***parter+etaj***

În Casa Coandă, în perioada imediat urmatoare celui de-al doilea razboi mondial până în anul 1967, a functionat un sediu al Agentiei de presă eline Ellas PRESS și al Asociatiei Emigrantilor Politici din Grecia în RPR, imobilul fiind rechizitionat de catre Ministerul Afacerilor Interne încă din 1947 pentru acestea.

1969, 5 septembrie, Academia Româna ***etaj***

Prin actul de donatie autentificat cu nr. 6133, Academia Română primeste la de la Popovici A.Maria.E,, sora lui Henri Coandă, jumatatea de la etaj+dependintele aferente din Casa Coandă acceptând conditia donatorului: "...îmi exprim dorinta ca în imobilul ce am donat prin prezentul act, să se organizeze un muzeu în care să fie ilustrate unele aspecte din viata și activitatea parintelui meu General Constantin Coandă precum și activitatea știintifică a fratelui meu Inginer Henri Coandă"

1969, 20 octombrie, Ministerul de Finante ***parter+etaj***

Prin Ordinul 494 al Ministerului de Finante, se decide ca întreaga casa "proprietate de stat” să fie atribuită ”în administrarea Academiei Române"

1969, TVR ***parter***

Prin interviul dat în casa sa, raspunzând la întrebarea referitoare la înfiintarea unui "Centru al Gândirii Românesti în toate bransele" savantul ne indică faptul că acest Centru-Institut este conceput astfel încât "ceilalţi să vină să ne ajute în mod financiar cumparând ideile noastre iar nu noi să platim la alţii transformarile ideilor româneşti".
Apoi ne spune că" O să fie cam greu la început, pentru că dacă pun la dispoziţie casa asta pentru un astfel de institut, o să am câțva tineri, foarte tineri......." care o să gândească....

1970-1977, Muzeul Henri Coanda al Academiei Române ***parter+etaj***

Este înfiintat și functionează în întreaga casă Muzeul Știintific Henri Coandă al Academiei Române

1977, 28 octombrie_Comitetul Central al RSR ***parter+etaj***

Prin comunicarea cancelariei nr.H5423 se evidentiază faptul că întregul imobil a fost "atribuit Ministerului Afacerilor Externe pentru a fi închiriat prin Oficiul pentru deservire a corpului diplomatic ca sediu sau resedință de ambasadă"

1989, Ambasada Republicii Alger ***parter+etaj***

În decembrie 1989 functiona în Casa Coandă, Ambasada Republicii Alger.

1990, 18 ianuarie,  Guvernul Romaniei                ***parter+etaj***

Prin Decretul Lege nr.30/MOf 12/19ian1990  întregul patrimoniu PCR trece în proprietatea statului, inclusiv Casa Coandă

2001, Academia Romana catre RA.APPS                  ***parter+etaj***

Prin notificarea nr.6210 facută de Academia Română catre RA.APPS se solicită restituirea întregului imobil în natură în baza Legii 10/2001.

2002, 10 ianuarie, RA Locato                       ***parter+etaj***

Prin decizia nr.21 respinge notificarea Academiei Române de restituirea imobilului în natură

2003, Tribunalul Bucuresti, sectia a-III-a Civila  ***parter+etaj***

Prin dosarul nr.1899 Academia Română a actionat împotriva RA.APPS și Ministerului Finantelor Publice pentru recuperarea casei si a pierdut definitiv și irevocabil actiunea introdusă.

2005, Guvernul Romaniei                   ***parter+etaj***

Prin HG60,anexa 4, pozitia 378, Casa Coanda figurează în domeniul privat al statului, în administrarea RA.APPS în Sucursala pentru Administrarea și Întretinerea Fondului Imobiliar
Prin HG265, anexa 6, pozitia 364,Casa Coandă figureaza în domeniul privat al statului, în administrarea RA.APPS.

2008, 18 februarie, Academia Romana catre RA.APPS            ***parter+etaj***

Prin adresa nr.1903 Academia Română solicită RA.APPS reglementarea "situațíei juridice a imobilului, având în vedere că imobilul a fost preluat în mod abuziv de fosta Gospodarie de Partid"

2008, 21 februarie, RA.APPS catre ANRP                  ***parter+etaj***

RA.APPS solicită prin adresa nr.2045 un punct de vedere catre Asociatia Natională pentru Restituirea Proprietarilor-ANRP asupra solicitarii Academiei Române

2008, 28 mai, RA.APPS                                             *** etaj***

Prin actul nr.298 RA.APPS decide "restituirea în natură catre Academia Română...a cotei 1/2 din imobil.." reprezentând jumatatea donată în 1969 de sora savantului, cea acceptată de Academia Română în 1969 având clauza de donatie conform actului de donatie nr.6133.

2008, 4 iulie, RA.APPS_Academia Romana                      *** etaj***

Prin Procesul Verbal de Predare-Primire etajul Casei Coandă revine la Academia Română prin semnatura de primire a unui mandatar GJ desemnat de aceasta.

2008, 11 iulie, notar public ST                           *** etaj***

Se autentifică notarial cu nr.5551 decizia de restituire din 28 Mai a RA.APPS de catre notarul public ST

2008, 23 iulie, Academia Romana                               ***parter+etaj***

Un inginer de aviatie SD solicită prin documentul nr.3728 ca Academia Română să procedeze la  reînfiintarea Muzeului Coandă și mai solicit informatii legate de starea Casei Coandă. Nu primeste nici un raspuns oficial dar este invitat la o discutie în biroul Directorului General al Academiei Române unde i se aduce la cunostiință că imobilul nu se mai poate recupera fiind pierdut definitiv în instanță.

2009, 16 octombrie, Academia Romana catre SMV                *** etaj***

prin Contractul de Vânzare-Cumparare autentificat prin nr.1535 la acelasi notar public ST care a autentificat și decizia RA.APPS de restituire în natura cu un an înainte, Academia Română, prin acelasi mandatar GJ desemnat, vinde jumatatea imobilului donat prin actul de donatie nr.6133/1969 catre o anunme persoană fizică SMV, cu pretul vânzarii de 350.000 Euro. Conform actului "taxele de autentificare și de întabulare...au fost stabilite și percepute la valoarea expertizată, respectiv la suma de 424.705 Euro".
Interesant este faptul că în acelasi act de vânzare este mentionat faptul că "Subscrisa Academia Română, prin mandatar, declar că imobilul ce face obiectul prezentului act este liber de orice sarcini și servituti..." desi imobilul este legat de o clauză de donatie sub conditie prin actul de donatie catre Academia Română nr.6133/1969 care spune: "...îmi exprim dorinta ca în imobilul ce am donat prin prezentul act, să se organizeze un muzeu în care să fie ilustrate unele aspecte din viata și activitatea parintelui meu General Constantin Coandă precum și activitatea știintifică a fratelui meu Inginer Henri Coandă".
Naucitor, în acelasi act de vânzare este mentionat că "Subscrisa Academia Română, prin mandatar, declar că imobilul ce face obiectul prezentului act...nu face parte din patrimoniul cultural national..." desi imobilul este prezent încă din 2004 în Lista Monumentelor Istorice din Bucuresti având atât codul de identificare B-II-m-B-1833, cât și B-II-m-B-1834 iar în Lista Monumentelor Istorice din Bucuresti din 2010 figurând doar cu codul B-II-m-B-1834.
Totusi Casa Coandă este însemnată cu o placuță cracteristică ca fiind Monument Istoric.

2011, august, Ambasada Republicii Alger                 ***parter***

Ambasada Republicii Alger elibereaza parterul Casei Coandă, casa ramânând goală.

2012, mai, Casa Coanda                                             ***parter***

Casa Coandă este goală.

2012, iulie 04 HOTARAREA de GUVERN care transfera casa Coanda de la RAAPPS la Ministerul Culturii a fost ADOPTATA


Guvernul a adoptat hotararea de trecere a Casei Coanda in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National DESCARCA COMUNICAT

2012, iulie 13 HOTARAREA de GUVERN care transfera casa Coanda de la RAAPPS la Ministerul Culturii a fost PUBLICATA in MONITORUL OFICIAL

Hotararea de trecere a Casei Coanda in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National a fost publicata in Monitorul Oficial ca HG671/4.04.2012 DESCARCA HG 671/2012

2012, august 13 imobilul care a facut obiectul HG671/2012 a fost transferat de la RAAPPS la Ministerul Culturii

 

 

 

 

Patrimoniu COANDA

1969, Bucuresti

Casa Coandă are propriul patrimoniu constituit din tablouri, piese de mobilier, covoare și alte obiecte

1969, Bucuresti

Henri Coandă revine în țară aducând o serie de brevete de inventie, articole, fotografii și alte materiale ce vor fi expuse în Muzeul Henri Coandă al Academiei Române, înfiintat în 1970.

1970, 30 octombrie, Consiliul de Ministrii al RSR

Se înfiintează Muzeul Știintific al Academieie Române având ca scop "ilustrarea vietii și operei savantului român Henri Coandă "

1970, 8 aprilie, Bucuresti

Prin procura Ministerului Justitiei autentificată cu nr.1317, un reprezentant CT al statului român este mandat "...să primească de la domnul Henri Coandă...cesiunea brevetelor de invențíe al caror titular este  domnia sa".

1969-1970, Academia Română

Academia Română realizează în parteneriat cu mai multe institutii și personae particulare din România, machetele de avioane, rezervorul oceanic, sistemul de transport în tub, casele multicelulare, aerodina lenticulară și celelalte machete care vor fi expuse la Muzeul Știintific Henri Coandă al Academiei Române și se adaugă patrimoniului initial

1969-1972, Bucuresti

Sunt primite de catre savantul Henri Coandă o serie scrisori, invitatii, medalii, onoruri care se adaugă patrimoniului initial.

1969-1972, Casa Coandă Bucuresti

Savantul Henri Coandă poartă numeroase interviuri pentru ziare, reviste, carti, radio și televiziune.

1974, 28 mai, Paris

După moartea savantului  din nov. 1972, odata cu eliberarea apartamentului sau din Paris în 1974, au fost donate Ambasadei Române de la Paris, DOCUMENTE reprezentând "un numar însemnat de dosare conțínând schite, planuri, lucrari, o serie de carti știintifice, de literatură, precum și unele obiecte care au apartinut savantului. Fiica defunctului Ileana Coandă a declarat că este de acord împreună cu ceilalti doi mostenitori să ofere aceste materiale statului pentru a fi eventual expuse la Muzeul Coandă[...] Greutatea obiectelor se ridică la 500-600kg[...]", asa cum se indică în nota de înstiintare a Ministerul Afacerilor Externe catre Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.

1974, 7 iunie, Consiliul de Ministrii

Prin documentul 8/XVI s-a "indicat ca lucrarile donate de mostenitorii lui Henri Coandă, să fie preluate de Institutul de Creatie Știintifică și Tehnică, iar după studierea lor să capete destinatia cea mai potrivită."

1977, 11 martie, Academia Romana

Urmare a seismului din 4 Martie 1977, Muzeul Henri Coandă al Academiei Române își opreste activitatea iar întregul sau patrimoniu este "adapostit la Muzeul Tehnic prof. dr. ing Dimitrie Leonida al Ministerului Energiei Electrice în mod provizoriu", loc unde se află și astazi.

1990, INCREST Institutul Naíonal pentru Creatíe Stiinífica si Tehnica

INCREST se sparge în mai multe institute, cel care preia documentele donate fiind INCAS

1998, 8 decembrie,  INCAS - Muzeul Aviatiei

Prin Proceul Verbal de Predare-Primire nr.745 INCAS predă documentele din "arhiva neinventariată a savantului român Henri Coandă" ce au fost ambalate sub forma a "80 (optzeci) de pachete cu documentele si lucrarile cuprinse în arhivă"

1998, 15 decembrie,  INCAS

Prin actul de donatie nr.1990 INCAS donează Muzeului Aviatiei documentele ce au fost identificate ca apartinând savantului Henri Coandă.
Muzeul Aviatiei se angajează să "inventarieze această arhivă , să o pastreze în conditii optime și să pună la dispozitia tuturor cercetatorilor români și straini banca de date rezultate în urma cercetarii arhivei de catre specialistii  muzeului."
Tot în acest act "Muzeul Aviatiei s-a angajat, de asemenea, să asigure urmatoarele:
-orice document din arhiva personală ing. Henri Coandă, care va fi expus, va însotit de fiecare dată de inscriptia Donat de INCAS Bucuresti
-ori de câte ori INCAS Bucuresti va solicita cu împrumut vreun document din arhiva  donată, în vederea expunerii temporare, Muzeul Aviatiei il va expune în mod operativ, fară costuri suplimentare
-orice delegat  de la INCAS destinat pentru cercetarea arhivei, comunicat în mod oficial, va avea acces la Muzeul Aviatiei în cadrul programului de functionare al acestuia."

1999, 16 septembrie, ziarul Adevarul

Directorul de atunci al Muzeului Aviatiei, în interviul dat ziarului Adevarul nr.2886 indică un numar de "...80 de colete cu 600Kg documente, reprezentând arhiva marelui savant român..."

2010-2011, Asociatia Henri Coanda

Asociatia Henri Coandă constată cu regret că aceste angajamente nu s-au respectat, cea mai dureroasă fiind aceea că documentele sunt încă nearhivate, nu sunt clasate, sunt necercetate, neexpuse și nevalorificate din punct de vedere cultural și știintific.
În urma presiunilor repetate ale Orgnaizatiei Henri Coandă s-a reusit în ultimile luni ca documentele, desi nearhivate, să fie cel putin “inventariate în proportie de 85%” după cum Statul Major al Fortelor Aeriene, în subordinea caruia se gaseste Muzeul Aviatiei, a comunicat în scris asociatiei.
Desi a solicitat de mai multe ori verbal și în scris, să participe în mod voluntar la activitatea de arhivare a documentelor și chiar să suporte cheltuielile de arhivare și scanare a documentelor, specialistii asociatiei nu au avut acces la această arhivă pe un motiv invocate de un an și jumatate că “Centrul de documentare este în curs de amenajare”. Nu s-a comunicat încă la ce dată acesta va fi definitivat și accesul specialistilor permis.

Demersul initiat de Asociatia Henri Coandă catre Televiziunea Română cu 4 luni înainte de evenimentul centenar al testarii avionului cu reactie din 16 decembrie 2010, solicitând dreptul gratuit de transpunere și detinere a imaginilor filmate cu savantul Henri Coandă în scop cultural , educational și stiintific, imagimi aflate în Arhiva Televiziunii Române s-a soldat cu o reactie incredibilă de tip “blocaj” din partea Arhivei Multimedia a TVR, solicitându-se după vizionarea materialelor o contravaloare a serviciilor de curățare, reconditionare și transpunere pe DVD a peliculelor în cuantum de aprox.4000de euro pentru toate reperele solicitate, respectiv aprox. 2000euro pentru reperele selectate ca prioritare.
La acestea se intentiona solicitarea unor costuri suplimentare pentru drepturile de detinere.
Nu este clar de ce trebuia Asociatia Henri Coandă sa platească costurile de curatare și reconditionare a unor pelicule care era firesc ar fi trebuit pastrate în conditii corespunzatoare dpdv biologic, chimic, termic și al umezelii. Poate era chiar indicat ca filmarile respective să fi fost deja transpuse în format electronic, pentru a se proteja informatiile continute de acestea.
Daca peliculele pe care se află acele documente unicat sunt deterioarte din varii motive, se pierd informatiile foarte valoroase pentru România și întreaga lume.

 

 

 

Organizatia COANDA

De ce existam?

Asociatia Henri Coandă (HCA) a fost înfiintată în anul 2010 pentru expunerea corespunzatoare a aspectelor din viata și activitatea lui Henri Coandă prin identificarea, colectarea, pastrarea, studierea, folosirea, promovarea și dezvoltarea oricaror cunostiinte și/sau informatii publice legate de viata și activitatea savantului.
Impactul pe care creatia lui Henri Coandă o are în lumea tehnică și știintifică internatională reprezintă de asemenea o preocupare pentru noi, de aceea a fost realizat în 2010 pentru promovarea Centenarului Avionului cu Reactie website-ul www.jet100.com

Actiuni pentru pastrarea patrimoniului Coandă
  1. Fondul arhivistic Coandă al Academiei Române –Organizatia noastră a participat la activitățile de digitalizare a materialelor din acest fond, care se gaseste spre “pastrare temporară”, la Muzeul National Tehnic Dimitrie Leonida.

Fondul este arhivat, digitalizat, dar neclasat si neexpus din lipsă de spatiu.

  1. Fondul arhivistic Coandă al MApN– Organizatia noastră a reusit să obtină în 2011 ca după 13 ani de la preluarea sa de catre Muzeul Aviatiei și la aproape 37 de ani de la aducerea lui în țară ca Statul Major al Aviatiei Române (SMFA) să dispună inventarierea materialelor de arhivă, adică cele aproape 8 fisete cu documente publice, de la Muzeul National al Aviatiei Române.

Fondul arhivistic, din pacate nu este încă arhivat, nu este clasat, nu este digitalizat și nu există încă posibilitatea de a fi studiat nefiind amenajat nici un spatiu destinat unui astfel de studiu, nu este expus și este în pericol de degradare nefiind conservat crespunzator.

  1. Arhiva video Coandă al TVR- Prin participarea în 2010, la emisiunea TOP CULTURA difuzată de TVR Cultural și TVR International de mai multe ori, organizatia noastră a determinat ca o parte din imaginile de arhivă care sunt pastrate de 40 de ani pe peliculă, să fie transpuse în format digital.

Din nefericire TVR nu a raspuns niciodată pozitiv la solicitarea nostră de parteneriat în vederea promovarii imaginii savantului Henri Coandă cu ocazia centenarului avionului cu reactie din 2010 și a considerat necesar a ne estima la peste 4000euro activitatea de transpunere în format digital a imaginilor care-l prezintă pe savant. Costurile pentru detinerea materialelor se doreau a fi adaugate acestora.

Actiuni de recuperare a patrimoniului Coandă din strainatate

Organizatoia noastră a identificat mai multe fragmente din patrimonial care a apartinut savantului sau are legatura cu el în Germania, Franta, USA, Australia si a reusit recuperarea deocamdată, sub formă de copii, a unei mici parti din acesta.

Demersuri pentru înfiintarea Casei Memoriale Coandă

Începând cu luna octombrie 2011 și până în prezent, organizatia noastră face demersuri pentru înfiintarea de urgență Casei Memoriale Coandă în casa care a apartinut familiei sale. De aceea au fost facute demersuri catre: Guvernul României-Primul Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii și Patrimoniului National, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Dezvoltarii și Turismului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educatiei și Cercetarii, Oficiul de Stat pentru Inventii și Marci și Primaria Municipiului Bucuresti.
Actiunile noastre sunt îngreunate din cauza refuzului RAAPPS de a pune imobilul la dispozitia institutiilor care au s-au aratat interesate și au solicitat spre administrare deja acest lucru și anume Ministerul Culturii și Primaria Municipiului Bucuresti.

Reconstruirea primului avion cu reactie “Coandă 1910”

Pentru clarificarea și eliminarea oricaror idei preconcepute sau false care se vehiculează de ani buni în diverse grupuri de discutii internationale, despre modul în care a fost construit și testat primul avion cu reactie în 1910 de catre Henri Coandă, organizatia noastră a demarat reproiectarea și reconstruirea functională a primului avion cu reactie din 1910, pentru a evidentia, dincolo de orice teorie sau parere personală, chiar realitatea constructivă și functională a acestuia. Actiunea se afla în faza de culegere a informatiilor autentice din surse primare și a început desenarea 3d a diverselor componente ale aeronavei.

Evenimente organizate sau coorganizate

HCA a organizat zeci de activități de informare și prezentare a vietii și activității savantului, cele mai importante fiind Sesiunea Omagiala Centenara din Aula Academiei Române, organizată impreună cu Academia Română, la 15 Decembrie 2010 cu ocazia implinirii a 100 de ani de la testarea primului avion cu reactie din 1910.

Data
Schedule

Locul
Location

Evenimentul
Event

Organizatori
Organizers

25.02.2010

Bucuresti-Colegiul Aeronautic Henri Coanda

Deschiderea manifestarilor centenare Coanda/Opening of the Coanda centennial activities period

"Henri Coanda" Technical College of Aeronautic,  Henri Coanda Association

10.03.2010
15.03.2010 
miercuri-duminica

Bucuresti-Rm Valcea-Bucuresti

Vizita copiilor angrenati  in programul eurpoean Commenius – savant roman Henri Coanda/The children of Commenius European program visiting Romania for discover the Henri Coanda creations.

Scoala Primară 13 Rm. Valcea, ARCA, Aerospace Faculty of UPB, National Military Museum, "Dimitrie Leonida" Technical National Museum, Henri Coanda Association
  , 

31.03.2010
10.00

Brasov-Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda

Simpozionul omagial Henri Coanda (inclusiv despre aerodina lenticulara)/Henri Coanda Symposium (about lenticular aerodyne inclusive) 

Henri Coanda Air Force Academy from Brasov, Henri Coanda Association

26.04.2010
16.00 h
luni

Bucuresti-OSIM

seara Coanda
Problematica propulsie prin reactie - in viziunea Coanda-Capra/Coanda evening
The reaction propulsion - Coanda -Capra views 

Henri Coanda Association, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)

07.06.2010
10.00-13.00

Com Perisor, jud Dolj

Aniversarea a 124 de ani de la nasterea savantului Henri Coanda/Celebrating 124 years from Henri Coanda's birth.

Dolj Perisor Mayoralty, Asociatia Henri Coanda

03.12.2010
11.00-14.00

Rosiori de Vede
Liceul Economic

Centenar Henri Coanda/Henri Coanda Centennial

Economic Highschool of Rosiori jud Teleorman, Henri Coanda Association

07.12.2010
17.30-19.00

Oradea-
Oradea City Hall

Centenar Henri Coanda/Henri Coanda Centennial

Local City Transport Oradea, Henri Coanda Association

14.12.2010
10.00-17.00h

Bucharest
INCAS- Elie Carafoli amphitheatre, COMOTI

Prezentarea lucrarilor tehnice/Plenary Technical Lectures

INCAS-National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli", National Research and Development Institute for Gas Turbines COMOTI,
Henri Coanda Association

15.12.2010
11.00-13.00h 

miercuri

Bucuresti- Aula Academiei Romane

Sesiune omagiala Henri Coanda/Aniversary session Henri Coanda 

Romanian Academy, Henri Coanda Association
 

16.12.2010
09.00h

Bucharest
Military Technical Academy

Sesiune omagiala Henri Coanda/Aniversary session Henri Coanda

Bucharest Military Technical Academy,
Henri Coanda Association

14.04.2011

Bucharest
"Carol I" National Defence University

Conferinta Internatională
"Universul stiintei militare"/International Conference "Military Science Universe"

"Carol I" National Defence University,
Henri Coanda Association

Aparitii media

Reprezentanti ai organizatiei noastre au avut interventii legate de viata și activitatea știintifică a lui Henri Coandă la emisiuni de radio si televiziune, cel mai mare impact fiind participarea la serialul de patru episoade a câte 30 min realizat și difuzat de TVR Cultural în dec. 2010.

Data
Date

Locul
Place

Emisiunea/Denumirea
Show/Title

Realizator
by

Febr. 2012

TVR 2

BAGĂ la CAP
Aeronautica ieri, azi și mâine

Cristina Anton, Alexandru Mironov

Ian. 2012

 TVRM

STIINTA si SPIRITUALITATE
Henri Coanda

Alexandru Mironov și Cristian Român

11 April 2011

TVRM/Romania of Tomorrow Television

STIINTA si SPIRITUALITATE
Henri Coanda

Alexandru Mironov și Cristian Român

20 March 2011

TVRM/Romania of Tomorrow Television

GANDESTI, deci EXISTI!
Despre ARCA, Henri Coanda si Muzeul Politehnicii

Victorita Dutu

09, 16, 23, 30
Dec. 2010 


TVR Cultural/Romanian Cultural Television

TOP CULTURA
100 years from the first jet airplane of the world

Radu Danila

27 Dec. 2010, 21.00h


RRI/International Romanian Radio

ROMÂNIA LA EA ACASĂ
Coanda Jet Airplane Centenary,

Andreea Demirgian

15 Dec. 2010


RRA/Actuality Romanian Radio

SEMNATURI CELEBRE
Centenarul Coanda, ARCA la Muzeul UPB

Denise Theodoru 

10 Dec. 2010

Henri Coanda-100 de ani de la testarea primului avion cu reactie

 

06 Dec. 2010


http://pilotmagazin.ro

Festivalul “Sanselor tale” la Liceul Economic din Rosiori

Mihai
Atanasie- Petrescu

08 June 2010

IDEI CARE AU SCHIMBAT LUMEA
despre Henri Coanda si Pr. Arsenie Boca

Florin Vasiliu

Casa Gândirii Românesti

   Organizatia noastră va dezvolta un pol al creativitatii românesti prin constituirea unei structuri de tip Casa Gândirii Românesti, asa cum a fost ea imaginată de savantul Henri Coandă la revenirea sa in Romania, loc care să pregatească copii cu abilități creative, unde să lucreze impreună tineri și cercetatori sau artisti talentati și consacrati pentru gasirea unor solutii pntru problemele actuale cu care ne confruntam din ce în ce mai acut în orice domeniu.

Henri Coanda:Nu trebuie să admiram o maşină sau un aeroplan. Adevarul adevarat este că trebuie să admiram creierul care a fost capabil să le creeze, să le facă. Acest creier, ceea ce numim noi materia cenuşie, este în mare cantitate în ţară şi lipseşte în ţările celelalte. Şi atunci mă întreb dacă n-am putea să consideram această materie cenuşie, adică gândire românească, în aşa fel încât ceilalţi să vină să ne ajute în mod financiar cumparând ideile noastre iar nu noi să platim la alţii transformarile ideilor româneşti. Aş vrea ca să fac un soi de centru al gândirii româneşti în toate branşele
Reporter: Cum vedeţi în mod concret funcţionarea unui astfel de institut?
Henri Coanda: O să fie cam greu la început, .pentru că dacă pun la dispoziţie casa asta(nn. Bulevardul Lascar Catargiu, fost Ana Ipatescu 29, actualmente aflat în administrarea RA.APPS) pentru un astfel de institut, atuncea poate că o să am ceva tineri, foarte tineri, cu imaginaţie, scrisă sau muzică sau inginerească, să fie imaginaţie, pentru că a executa idei este dat multora care au mijloacele, dar pentru a avea idei nu e nevoie să ai multe în jurul tau.......Acest soi de imaginaţie, acest soi de a vedea, este la baza întregului sistem de dezvoltare a omenirii....Telefonul, înainte să-l avem, nimeni nu se gândea la el şi cu toate acestea nimeni nu mai poate fară el....Vreau să spun că nu este necesitatea care creează obiectul ci obiectul care crează necesitatea. Ai televiziunea, ai toate astea..., n-aveai nevoie să le ai şi acum nu mai poţi să scapi de ele!(...)
Voi să încep cu ceva , o probă, un început, ceva........şi am decis să aduc ceva, o machetă a unui tren, un mod de transport de mare viteză de la un punct la altul, cu viteze de 500-600 km/h prin tuburi...Dacă gândeşti puţin la viitor, ce-nseamnă să scapi şoselele de camioane, că ele strică tot, să te duci repede de la un punct la altul, cu viteze care nu le poţi face cu un camion şi ieftin...
Voi să încep cât mai  curând, sper să am posibilitatea să iau cu mine câţiva tineri, că pe mine mă interesează tineretul nu ăştia batrâni ca mine  (râde)..........Este aplicarea efectului COANDĂ la acest transport.......
Extras dintr-un interviu acordat TVR  în anul 1967, în casa familiei sale din Bucuresti,
B-dul Lascar Catargiu 29, imobil proprietate privată a statului aflat în administrarea RA.APPS

Scrisoarea lui Henri Coandă catre elevul Dan Olaru dela Liceul Dimitrie Cantemir_Bucuresti cu referire la Casa Gândirii Românesti


“Chicago, 11 Mai 1970
Rog mult domnule Olaru Dan a pastra spiritul dumitale de inventator.
După cum poate ai aflat voi crea în țară o “Casă a Gandirii” și printre altii am de gând să fac apel și la Dta. Te rog în acelasi timp și fară nici o întârziere să-mi trimiti pe adresa
Doctor Henri Coandă
Whitehall
105E  DELAWARE PL
Chicago 60611

prin AVION, Revista Liceului Dimitrie Cantemir cu articolul care l-ai scris asupra Apei. ”

sursa

http://multiply.com/mu/holygrail1/image/17/photos/1/600x600/23/SCRISOAREA-LUI-H.COANDA-CATRE-DAN-OLARU-MIRAHORIAN.jpg?et=VhKrxTG5%2CSKuNEfI%2CDoVhw&nmid=65739082

http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html

 

 

 

 

 

Demersuri

În luna octombrie 2011, organizatia nostră a început demersurile oficiale având ca scop declarat înfiintarea Casei Memoriale Coandă în casa care a aparţinut familiei Coandă din Bucuresti, prin  strângerea întregului patrimoniu existent, donat pentru acest scop, aflat la mai multe instituţii de stat și în mare parte neclasat, nevalorificat, neexpus şi puternic afectat de trecerea zecilor de ani.

 

 

Sustinatori

Asociatia Henri Coandă impreună cu Jurnalul National

Ministerul Culturii și Patrimoniului, Ministerul Apararii Nationale –Statul Major General, MApN- StatulMajor al Fortelor Aeriene –SMFA,
Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor – Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, MApN-Universitatea Nationala de Aparare Carol I, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM, Asociatia Română pentru Cosmonautică si Aeronautica-ARCA, Universitatea Politehnica din Bucuresti- Facultatea de Inginerie Aerospatială, Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, Aeroclubul României, Universitatea Politehnica din Bucuresti-Muzeu și Directia pentru Cultura si Patrimoniu National a Municipiului Bucuresti.

Numeroase persoane fizice de orice varsta si din toate colturile lumii.

 

 

Media

Campania Jurnalul National
si

Articol Cotidianul.ro

Campania Jurnalul National
si
pentru infiintarea Casei Memoriale Coanda si a Muzeului National Henri Coanda în casa care a apartinut familiei sale.

 

6 iunie 2012 – 22:24, Zece mari invenţii ale lui Henri Coandă, Autor: ROBERT VERESS

6 iunie 2012 – 01:11, "Ghiocelul” lui Henri Coandă, invenţia-soră cu avionul cu reacţie, Autor: ROBERT VERESS

31 mai 2012 – 21:23, A zburat vreodată OZN-ul lui Coandă? O bijuterie tehnologică facută cadou României(VIDEO) Autor: CRISTINEL C. POPA, ROBERT VERESS

31 mai 2012 – 11:55, Interviu inedit cu Henri Coandă. Autor: CRISTINEL C. POPA

29 mai 2012 – 22:21, Cum i-au venit lui Coandă ideile pentru primele sale invenţii Autor: CRISTINEL C. POPA

23 mai 2012 – 22:14, Curtea de Conturi investighează jaful de la Casa Coandă, Autor ROBERT VERESS

 

 

PARTICIPA si TU

Pentru a sustine infiintarea Casei Memoriale Coanda, reinfiintarea Muzeului National Henri Coanda si infiintarea Casei Gandirii Romanesti ne poti ajuta
prin VOLUNTARIAT daca vrei sa participi efectiv la actiunile noastre,
prin DONATII daca ai materiale sau obiecte legate de Henri Coanda si de familia sa.
prin SPONSORIZARI la RO12 BTRL 0430 1205 S721 04XX 

Multumim!!!

 

 

Contact

Asociatia Henri Coanda,
CUI27027113, Bucuresti,
RO12 BTRL 0430 1205 S721 04XX 
+040733948924,
henricoanda.contact@gmail.com

 

COPYRIGHT 2012, Asociatia Henri Coanda, LAST UPDATE Saturday, 1-dec-12 19:40