HOME Despre noi Media Activitate Membri VOLUNTARI Sustinatori DONEAZA 2% CONTACT

"CASA COANDĂ"
<scurt istoric
>

1910-1967, 1967-1969, 1970-1977, 1977-1990, 1990-2008, 2008-2009, 2011-2018

Casa
Memoriala
Coanda

Casa Coanda
<scurt istoric>
Casa Coanda
<imobilul>
Casa Coanda
<fotografii>
Patrimoniul cultural Coanda din Romania Casa
Gândirii
Românești
Sustinatori Media

1910-1967

Casa Coandă a fost construita în anul 1910 de către generalul Constantin COANDĂ după planurile arhitectului român de origine franceză Ernest DONEAUD, secondat de ucenicul său arh. Gregoire MARC. Construcția compusă din parter, etaj, mansardă și subsol a fost proiectată între 17.04 si 15.06 1910 și construită până în 15.09.1910, costând 88000 LEI (aproximativ 2mil Euro de astăzi) având 6% onorariul arhitectului.

Clădirea a fost dobândită în 1936 de către cele două surori ale lui Henri COANDĂ, prima fiind Aida Maria Elena POPOVICI și a doua fiind Jeanne Serge (Ioana) HERBERT, născute COANDĂ, moștenindu-l pe defunctul lor tată.
Imobilul a fost rechizitionat în 1947 și folosit până în 1967 de Ministerul Afacerilor Interne găzduind sediul agenției eline de presă  Ellas Press si al Asociației Emigranților Politici din Grecia în RPR, între 1967 si 1969 acesta fiind administrat de Gospodăria de Partid.

1967-1969

În 21 iunie 1967, după mai multe tatonări și demersuri ale conducerii de partid și de stat de a-l aduce în țară, Henri Coandă acceptă învitația de a veni în România pentru a participa  la lucrările Simpozionului Internațional Efectul Coandă și unele aplicații speciale ale aerohidrodinamicii, organizat de Academia Republicii Socialiste România prin eforturile academicianului Elie Carafoli.

Cu această ocazie Henri Coandă a fost cazat în București la hotel Athenee Palace.

După închiderea lucrărilor simpozionului, pe 24 iunie 1967 a avut loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Institutului Politehnic din București.

După câteva zile, Henri Coandă a avut o vizită la cel mai înalt nivel, întâlnindu-se cu tov. Nicolae Ceaușescu. Printre discuțiile purtate de către cei doi având ca scop directa participare a lui Henri Coandă la dezvoltarea tehnico-științifică a României în special a aviației românești, ca domeniu de vârf cu implicații directe asupra dezvoltării pe orizontală a industriei, o problemă abordată și negociată a fost aceea a poziției pe care o va avea savantul odată cu revenirea definitivă în țară.

Dincolo de funcția de consilier cu rang de ministru la Consiliul de Stat și de fondator al unei structuri de creativitate ce s-a numit mai târziu  Institutul Național de Creație Științifică și Tehnică (INCREST), s-a mai pus problema firească a domiciliului său.

Henri Coandă a cerut a se găsi o formă prin care imobilul construit de părintele său și care în acel moment aparținea de drept familiei sale din București, b-dul Lascăr Catargiu 29-29bis (fost Ana Ipătescu), să-i poată fi atribuit pentru a domicilia și pentru a înființa un centru cultural-științific de creativitate.

Întrucât Statul Român nu avea titlu de proprietate asupra acestuia, imobilul fiind  rechiziționat încă din 1947, singura variantă prin care se putea îndeplini solicitarea savantului în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată, a fost aceea de a a găsi o formulă agreată de ambele părți prin care imobilul rămânea la stat dar cu respectarea destinației solicitată de savant.
Evenimentele desfășurate după această întâlnire ne arată faptul că Henri Coandă a condiționat revenirea definitivă în țară de soluționarea acestei dorințe a sa de a înființa o facilitate culturală și științifică în casa care a aparținut familiei sale.

Așadar, imediat după reîntoarcerea sa la Paris la 13 Iulie 1967, a fost demarată procedura de preluare de către Statul Român în mod oficial a celor două proprietăți deținute legal de cele două surori ale lui Henri Coandă: Ioana HERBERT (parterul) și Aida Maria POPOVICI (etajul).

Documentele consemnează că Asociația Emigranților politici din Grecia în RSR "la data de 30 Octombrie 1967 a evacuat imobilul" acesta intrând în "reparații generale și modificări pe care le face CC al PCR". Mai jos în același documemt din 16 decembrie 1967, este precizat că:

de unde reiese clar intenția pentru care imobilul a fost eliberat și pregătit ca fiind aceea de constituire a unui Institut Henri Coandă.

În alt document din 7 ianuarie 1968, direcția administrativă a  Academiei RSR afirmă că:

prin care se arată că donația către Statul Român, prin intermediul Academiei RSR era stabilită încă de la șfârșitul anului 1967 și urma să se petreacă retroactiv începând cu data de 1 ianuarie 1968 și mai ales că se referea la un imobil din sectorul socialist.
În 1969 parterul imobilului și 1/2 din dependințe au fost preluate de la Jeanne Serge (Ioana) HERBERT prin cumpărare de către Statul Român care a despăgubit-o pe proprietară.

La 5 Septembrie 1969 etajul imobilului și 1/2 din dependințe, au fost cedate Statului Român de către Aida Maria Elena POPOVICI prin donație către Academia RSR.
În condițiile Constitutiei din 1969, Academia RSR avea dreptul de a primi donații în numele Statului Român, dar nu si dreptul de a deține proprietăți.

Donația a fost făcută în condițiile următoare:

menționând în actul olograf că:

Din motive încă neelucidate, Academia RSR a primit în donație doar etajul imobilului, parterul find preluat de Statul Român printr-o altă variantă legală. Imediat după primirea etajului ca donație, Academia RSR trimite prin secretarul său general, Acad. Radu Voinea o înștiințare prin care se afirmă următoarele:

După perfectarea actelor de transfer ale imobilului pentru destinația dorită, prin donația de la 5 septembrie 1969, la data de 5 Octombrie 1969 Henri Coandă se reîntoarce în România împreună cu soția sa.

Astfel în 20 0ctombrie 1969, prin Hotărârea Ministerului Finanțelor,
imobilul PROPRIETATE DE STAT este atribuit în întregime ÎN ADMINISTRAREA Academiei RSR.

1970-1977

Prin Hotărârea Consiliului de Ministri, în anul 1970 s-a  aprobat înființarea  Muzeului Științific (Henri Coandă) al Academiei RSR care a funcționat la etajul clădirii până la 11 Martie 1977, când prin dispoziția conducerii PCR a fost desființat iar clădirea transferată în administrarea MAE, Oficiul pentru Deservirea Corpului Diplomatic (ODCD).

1977-1990

Clădirea este în administrarea MAE, Oficiul pentru Deservirea Corpului Diplomatic (ODCD) și funcționează ca sediu de misiune diplomatică.

1990-2008

În 1990, Guvernul României hotărăște ca imobilul să fie trecut în administrarea Primăriei Municipiului București la Oficiul de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic, apoi la RA LOCATO și RA APPS.

Ambasada Republicii Alger a funcționat în acest imobil până în 2011 când s-a mutat în altă locație.

Academia Română solicită RA LOCATO iar apoi RA APPS, în mai multe rânduri ca imobilului să-i fie restituit în baza Legii 10/2001 considerându-se greșit proprietar în baza actului de donație din 1969.

După o serie de procese deschise în 2003 de Academia Română contradictoriu cu RAAPPS și Ministerul Finanțelor Publice, în 2005 a fost decis irevocabil de către Înalta Curte de Casație și Justiție că statul deține un titlu valabil asupra imobilului, rezultând din  aceasta că restituirea imobilului nu poate face obiectul legii 10/2001.

2008-2009

Totuși, în 2008, apelând la o manevră juridică de cedare prin cesiune a drepturilor litigioase asupra etajului către o persoană fizică, contra sumei de 350000 Euro, mandatarul Academiei Româner, reușeste să convingă RAAPPS să restituie în natură pe cale administrativă etajul imobilului, în baza legii 10/2001, fără a ține cont de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2005 care recunoștea valabilitatea titlului deproprietate al statului.

În 2009 Academia Română vinde prin același mandatar, etajul imobilului către un cesionar persoană fizică, fără exercitarea dreptului de preemțiune a statului și specificând în mod fals în actul de vânzare că imobilul NU face parte din patrimoniul național.

2011-2018

Începând cu anul 2011 Asociația Henri Coandă demarează procedura legală de înființare a Casei Memoriale Coandă prin prezentarea publică în fața mai multor instituții ale Statului a adevărului  și a situației existente asupra imobilului și întregului patrimoniu Coandă existent în țară.

În 2012,  Jurnalul Național se alătură demersurilor de înființare printr-o serie de articole care prezintă public situația patrimoniului Coandă, accelerând demersurile făcute.

Din inițiativa domnului Ministru Mircea Diaconu, în 2012, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național depune Nota de Fundamentare necesară emiterii unei Hotărâri de Guvern prin care parterul imobilului să fie transferat către Ministerul Culturii în vederea înființării Casei Memoriale Coandă. Tot acum Direcția de Cultură a Municipiului București aflată în subordinea Ministerului Culturii, deschide o acțiune în justiție împotriva  Academiei Române și a persoanei fizice care deținea etajul imobilului, pentru constatarea nulitații absolute a actului de vânzare-cumpărare din 2009.

la 2012 Guvernul României a hotărât prin HG671/2012 ca parterul imobilului să fie trecut din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului și a fost transferat în administrarea Ministerului Culturii în vederea amenajării Casei Memoriale Coandă.

În august 2013 Ministerul Culturii deschide o a doua acțiune în justiție făcută de astă dată împotriva  RAAPPS, Academia Română și persoana fizică care a cumpărat etajul în 2009. Această nouă acțiune are ca obiect principal constatarea nulității absolute a deciziei de restituire în natură a imobilului de la RAAPPS către Academia Română, din 2008, restituire ce s-a făcut invocând legea 10/2001.

În 2013 Academia Română și persoana fizică care a cumpărat imobilul, ajung la înțelegerea de a desființa contractul de vânzare din 2009 și actul de cesiune din 2008, etajul imobilului revenind în proprietatea privată a Academiei Române.

Procesul a fost pe rol la Tribunalul București până în octombrie 2014 când din cauza netimbrării dar și a actului de desființare a contractului de vânzare-cumpărare și a actului de cesiune, acțiunea a rămas fără obiect.

În ianuarie 2014 Ministerul Culturii găsește ca cea mai potrivită variantă de înființare a Casei Memoriale Coandă constituirea sa ca secție fără personalitate juridică a Muzeului Național de Istorie a României.

Urmând ideea prezentată mai sus, a fost făcută la sfărșitul lunii ianuarie 2014, o propunere Academiei Române pentru semnarea unui Acord de Parteneriat ce a vizat transmiterea dreptului de administrare a etajului imobilului și a colecției Coandă care a aprținut Muzeului Științific al Academiei RSR aflată acum în custodie la Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida din București către Muzeul Național de Istorie a României din București.
Propunerea a rămas fără nici un răspuns din partea Academiei Române.

În septembrie 2014 Tribunalul Bucuresti respinge acțiunea Ministerului Culturii de anulare a actului de restituire în natură a RAAPPS, către Academia Română, ca fiind lipsită de interes.
Ministerul Culturii nu a depus apel deși avea dreptul să o facă.

Între aprilie-octombrie 2015, reprezentanți ai Academiei Romane au o serie de întrevederi cu ministrul culturii Ioan Vulpescu, fără a se ajunge însă la o soluție unanim acceptată.

Academia Română face demersuri către Ministerul Culturii de a i se permite să racordeze imobilul la utilități, dar nu primește niciun răspuns favorabil.

În iunie 2015, Academia Română obține Certificat de Urbanism de la Primaria Municipiului București pentru realizarea proiectului de consolidare și restaurare a imobilului.
În iunie 2016, Certificatul de Urbanism a expirat fără a fi fost realizat nimic.

În iulie 2016 Curtea de Conturi a României, în urma auditului realizat la Ministerul Culturii, emite decizia 17/2017 prin care constată următoarele:și pune Ministerului Culturii în vedere următoarele:

În septembrie 2016 Ministerul Culturii decide, prin ministru, să transmită imobilul Academiei Române, realizănd pentru aceasta un proiect de hotărâre de guvern, fără o consultare publică și fără ca secretarul de stat pe probleme de patrimoniu al ministerului să fie informat cu privire la această problemă.

Aflând despre acest demers obscur, Asociația Henri Coandă sesizează Ministerul Justiției (și alte ministere) cu privire la neregulile semnalate în procesul de emitere a hotărârii de guvern, pentru care Ministerul Culturii cerea avizare, iar Ministerul Justiției solicită Ministerului Culturii unele clarificări, mai ales cu privire la existența clauzei de "amenajare a Casei Memoriale Coandă" care, deși prezentă în HG671/2012, lipsea în proiectul de hotărâre inițiat de Ministerul Culturii în 2016, punându-se asfel în pericol destinația clădirii.

Ministrul culturii este schimbat si actul normativ nu este înaintat la Guvern.

În iulie 2017 Ministerul Culturii reia inițiativa de predare a imobilului în mâinile Academiei Române, fără a avea o motivație sustenabilă și cu evitarea flagrantă a transparenței decizionale cu privire la elaborarea actului normativ.

În septembrie 2017, în ciuda solicitărilor repetate pe care Asociația Henri Coandă le-a făcut către Ministerul Culturii și Guvernul României pentru a opri actul normativ în forma propusă de inițiator, Guvernul României emite HG692/2017 prin care parterul Casei Coandă, aflat în domeniul public al statului este trecut în administrarea Academiei Române, în vederea amenajării Casei Memoriale Coandă.

În octombrie 2017 Asociția Henri Coandă, lezată fiind în dreptul său de a participa la elaborarea actelor normative conform prevederilor legii 52/2003 pentru transparența decizională în administrația publică, cere suspendarea aplicării actului normativ prin care integritatea Casei Coandă se află în pericol, acțiunea fiind pe rol la Secția de Contencios Administrativ al Curții de Apel București.

Până în februarie 2018, sub administrarea Academiei Române, în totalitate, Casa  Coandă este în aceeași stare de degradare iar Casa Memorială Coandă așteaptă încă a fi înființată dpdv juridic.

Imobilul este clădire de patrimoniu clasa B din 1990 și figurează înscris la poziția 607 în Lista Monumentelor Istorice 2010 având codul B-II-m-B-18334.


LAST UPDATE: Tue, 13-feb-18 21:30


URMARESTE PAGINILE HENRI COANDA

HENRI COANDA
TIMELINE

HENRI COANDA
MAXIM

HENRI COANDA
SCIENCE

INREGISTRARI VIDEO CU HENRI COANDA


1910-2013
HENRI COANDA DESPRE TESTAREA PRIMULUI AVION CU PROPULSIE PRIN REACTIE DIN 1910 _PARTEA I-a


1910-2013
HENRI COANDA DESPRE TESTAREA PRIMULUI AVION CU PROPULSIE PRIN REACTIE DIN 1910 _PARTEA a II-a


1969 PRIM PLAN
HENRI COANDA DESPRE CREATIVITATE
reporter Manase Radnev


PROGRAMUL
<<INFIINTAM IMPREUNA
"CASA MEMORIALA COANDA">>


PROGRAMUL
<<ASA CUM A FOST>> de RECONSTRUIRE FUNCTIONALĂ a PRIMULUI AVION CU PROPULSIE PRIN REACTIE "COANDĂ 1910"

Casa Memoriala Coanda Scop
Casa Coanda <scurt istoric> Etape
Casa Coanda <imobilul> Activitati
Casa Coanda <fotografii> Finantare
Patrimoniul Cultural Coanda din Romania Termene
Casa Gandirii Romanesti Echipa
Sustinatori Noutati
Reactii Mass Media Date tehnice
ORGANIZATIA
HENRI COANDA
DACA DORITI SA VA IMPLICATII... VA MULTUMIM! URMEAZA-NE!
Despre noi FII ACTIV DONEAZA OBIECTE! REDIRECTIONEAZA 2% Facebook
Activitate Exprima-ti opinia! Lista de interes Instructiuni (2min) Henri Coanda Timeline
Membri Vino cu idei! DONEAZA FONDURI Formular (3min) Henri Coanda Maxim
Membri de Onoare Promoveaza! Cont bancar (BT)   Henri Coanda Science
Voluntari Mediatizeaza! Pay Pall    
Sustinatori Inscrie-te ca voluntar! Mandat Postal   Linkedin
Mass Media       Twitter
Contact       Google+
        You Tube
        RSS

HENRI COANDA
VIATA ACTIVITATE ACTIVITATE PENTRU ROMANIA UNIVERSAL
Familia Reactorul "Coanda 1910" Efectul Coanda Proiecte ptr. Romania Mass Media
Studii si scoala Sania cu reactie Propulsoare Diplome si Onoruri Carti
Activitatea stiintífica Aeronautica Pulverizatoare Coanda si Ceausescu Articole
Brevete Militar Atenuatoare de zgomot Casa Coanda Cercetari continuate
Articole Constructii Arzatoare Transport in tub Dyson
Diplome si Onoruri Motoare Ventilatoare Proiectul DELTA Hyperloop
Arta Transporturi Aspiratoare Casa Gandirii Romanesti Brevete
Sport Rezervoare Desalinizarea apei Industria Aerospatiala Muzee
Inregistrari video Energetica Studii asupra apei INCREST Casa Memoriala Coanda
Mostenire Agricultura Creativitate Armata Romana  
Cronologie Mediu Neconventionale Academia Romana  
COPYRIGHT 2010-2014 # Henri Coanda Organisation